Rechtsgebiedenregister

Advocaten zijn verplicht zich te registreren bij het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en per jaar minimaal 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Voor werkzaamheden voor deze rechtsgebieden kan een cliënt voor gefinancierde rechtshulp (toevoeging) van de Raad voor Rechtsbijstand in aanmerking komen.

Alle advocaten van ons kantoor voldoen hier ruim aan en behalen jaarlijks veel meer opleidingspunten dan dit minimum, juist omdat wij kennis en het bijhouden van actualiteiten & jurisprudentie zo ontzettend belangrijk vinden.

mr. S.P. Koerselman staat geregistreerd onder algemene praktijk: strafrecht, huurrecht, arbeidsrecht en verbintenissenrecht.

mr. D.E. van der Wiel heeft bij de Nederlandse Orde van Advocaten een ontheffing voor 2021, omdat mr. D.E. van der Wiel de NOvA beroepsopleiding volgt, die meer opleidingspunten behelst. Bij de Raad voor Rechtsbijstand staat zij ingeschreven als gespecialiseerd in arbeidsrecht, huurrecht en strafrecht.