Contractenrecht

Contractenrecht

Verbintenissenrecht heeft veel raakvlakken met contractenrecht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

  • Overeenkomsten opstellen/beoordelen.
  • Algemene voorwaarden opstellen/beoordelen.
  • Incasso
  • Beslaglegging
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Wanprestatie
  • Onrechtmatige daad
  • Aansprakelijkheid
  • Nakoming
  • Schadevergoeding