Cyclaamrood 11, 2718 SE Zoetermeer, telefoon: 079 36 11 188
Email: koerselman@koerselman.nl
Koerselman Advocaten BV maakt bij een eerste gesprek afspraken met de cliënt over de methode van declareren, de opdracht en het plan van aanpak. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd, zodat de cliënt weet waar hij aan toe is. Ter plekke wordt bekeken of een cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp en desgewenst wordt een toevoegingsaanvraag ingevuld. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt de aanvraag en bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage, die de cliënt zelf moet betalen.

Een declaratie is opgebouwd uit het honorarium, kantoorkosten en BTW. Daarnaast worden verschotten in rekening gebracht als er een deurwaarder is ingeschakeld, etc. Onder deze verschotten vallen de deurwaarderskosten, griffiegelden, kosten uittreksels Burgerlijke Stand of Kamer van Koophandel, etc. Deze laatste kosten worden overigens niet vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand.

Als in een zaak door de Rechtbank griffierecht wordt geheven, dient dit bij aanvang van de zaak direct als voorschot betaald te worden, omdat de zaak anders niet kan worden aangenomen.
KOERSELMAN - Advocaten