Cyclaamrood 11, 2718 SE Zoetermeer, telefoon: 079 36 11 188
Email: koerselman@koerselman.nl
www.rechtspraak.nl
Databank met uitspraken van de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de gerechtshoven, rechtbanken en kantongerechten.

www.wetten.overheid.nl
Nederlandse wet- en regelgeving. U kunt de wet tevens bekijken zoals die op een bepaalde dag in het verleden gold, waarbij u kunt terugkijken tot 1 mei 2002.

www.rvr.org
Site van de Raad voor Rechtsbijstand, directe link. Hier kunt u informatie vinden of u in aanmerking komt voor een toevoeging (aanvraag voor procederen tegen verminderd tarief op basis van uw inkomen).
KOERSELMAN - Advocaten