Cyclaamrood 11, 2718 SE Zoetermeer, telefoon: 079 36 11 188
Email: koerselman@koerselman.nl
Kantonrechter De kantonrechter behandelt zowel civiele zaken als strafzaken. Het is een alleensprekende rechter die zaken als overtredingen uit het strafrecht, arbeidszaken, huurzaken en zaken onder de € 5000,- behandelt. Vroeger was het kantongerecht een apart gerecht naast de rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad. De kantongerechten zijn opgegaan in de rechtbanken. De term ´kantonrechter` is echter blijven bestaan.
Kantonrechtersformule Afspraken tussen de kantonrechters over de wijze waarop de hoogte van een vergoeding bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst wordt berekend.
Klachtdelict Delict dat alleen vervolgd kan worden als er een klacht is ingediend, bijv. in geval van belediging.
Kort geding Procedure om in een spoedeisende zaak snel een beslissing van de rechtbank te krijgen. Dit is een voorlopige uitspraak. Hierna kunnen de partijen alsnog naar de rechtbank gaan om de zaak voor te leggen (de bodemprocedure), maar in de praktijk komt dat niet veel voor. De partijen leggen zich meestal neer bij de uitkomst van het kort geding.
Kracht van gewijsde Een vonnis heeft “kracht van gewijsde” als daartegen geen beroep meer mogelijk is.
KOERSELMAN - Advocaten