Cyclaamrood 11, 2718 SE Zoetermeer, telefoon: 079 36 11 188
Email: koerselman@koerselman.nl
Gedaagde In civiel recht: degene tegen wie een eis of vordering wordt gericht. Tegenpartij van de eiser.
Geïntimeerde Partij die in de dagvaarding door de appellant (degene die in hoger beroep gaat) opgeroepen wordt om voor een hoger gerecht te verschijnen.
Gelaedeerde Iemand die nadeel heeft ondervonden van een onrechtmatige daad.
Gemachtigde Iemand die als vertegenwoordiger namens een partij optreedt in de procedure.
Geopposeerde Tegenpartij in een civiele procedure. Zie ook verzet.
Gerechtelijk vooronderzoek Fase in het onderzoek van een strafrechtzaak waarin een rechter, rechter-commissaris genoemd, het onderzoek leidt. Deze fase gaat aan de zitting vooraf.
Gerechtshof Gerecht dat zaken in hoger beroep behandelt. Nederland kent vijf gerechtshoven.
Gerekestreerde Wederpartij van de verzoeker in een verzoekschriftprocedure.
Getuige à charge Getuige in een strafproces die wordt opgeroepen door de officier van justitie. De getuige legt in de regel een verklaring af die belastend is voor de verdachte.
Getuige à decharge Getuige in een strafproces die is opgeroepen door de verdachte of zijn advocaat. Deze getuige zal in het algemeen ontlastende verklaringen afleggen.
Gevangenhouding Vorm van voorlopige hechtenis. Daaraan vooraf gaat de door de rechter-commissaris bevolen bewaring. De beslissing over gevangenhouding en de verlenging daarvan wordt door de raadkamer van de rechtbank gegeven. De gevangenhouding van maximaal dertig dagen kan tweemaal worden verlengd.
Grief Bezwaar dat in (hoger) beroep wordt aangevoerd.
Griffier Persoon die een verslag maakt van de zitting en de rechter ondersteunt bij het schrijven van een vonnis.
Griffierecht Bedrag dat aan een gerecht moet worden betaald wanneer men een civiele of bestuursrechtzaak start.
Grosse Een gewaarmerkt afschrift van een vonnis dat voor de partijen bestemd is.
KOERSELMAN - Advocaten