Cyclaamrood 11, 2718 SE Zoetermeer, telefoon: 079 36 11 188
Email: koerselman@koerselman.nl
Dagvaarding Oproep om voor het terecht te verschijnen.
Derdenverzet Bijzonder rechtsmiddel dat iemand kan aanwenden wanneer hij meent benadeeld te zijn door een vonnis dat tussen andere partijen is uitgesproken.
Descente Een bezichtiging door de rechter op de plaats van het delict, de plek waar de oorzaak van het geschil zichtbaar is of waar het geschil zich afspeelt (“plaatsopneming”).
Dingtalen Het mondeling bepleiten van de zaak door partijen in een civiel proces.
Discretionaire bevoegdheid De vrije beslissingsruimte van de rechter.
Dupliek Het antwoord van de gedaagde op de conclusie van repliek door de eiser (civiele zaken).
Dwangmiddelen - Middelen die bij een strafrechtelijk onderzoek kunnen worden gebruikt tegen de wil van de verdachte. Bijvoorbeeld: fouilleren, arresteren, huiszoeking.
-Pressiemiddelen ter uitoefening van bestuursdwang om naleving van wettelijke voorschriften te bewerkstelligen.
Dwangsom Bedrag dat iemand moet betalen als hij niet voldoet aan een verplichting die hem door de rechter is opgelegd.
KOERSELMAN - Advocaten