Cyclaamrood 11, 2718 SE Zoetermeer, telefoon: 079 36 11 188
Email: koerselman@koerselman.nl
Belanghebbende Iemand die betrokken is bij een besluit of geschil en daar (rechtstreeks) belang bij heeft.
Benadeelde partij Iemand die door een strafbaar feit schade heeft ondervonden. Een benadeelde partij kan zich voegen in het strafproces om als slachtoffer schadevergoeding van de dader te vorderen.
Beschikking - Een beslissing van een overheidsorgaan in een concreet geval, bijvoorbeeld het verlenen van een bouwvergunning.

- Een rechterlijke uitspraak in een procedure die begint met een verzoekschrift. Een uitspraak in een procedure die begint met een dagvaarding, heet een vonnis.
Betekening Uitreiking van gerechtelijke stukken, zoals een dagvaarding, een oproeping of een vonnis, aan een verdachte of een getuige.
Bewijslast De verplichting tot het leveren van bewijs in een proces.
Bewijsmiddelen Middelen die de rechter overtuigen dat een verdachte schuldig is. De rechter gebruikt deze bij de motivering van het vonnis. Een andere term voor “bewijsmiddelen” is “bewijsmateriaal”.
Bodemprocedure Term die gebruikt wordt om de normale procedure bij de rechtbank af te zetten tegen het kort geding.
KOERSELMAN - Advocaten